Κατασκευή & Επίβλεψη τεχνικών έργων

Στα έργα που κατασκευάζει η ERGOPLUS – βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων και κατοικιών και ιδιωτικά τεχνικά έργα υποδομής περιορισμένης κλίμακας – δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ποιότητας, η οποία διασφαλίζεται μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων, ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλό επίπεδο προδιαγραφών και η ικανοποίηση του πελάτη.

Εφαρμόζοντας σύγχρονους τρόπους δόμησης προσανατολισμένους στην εξοικονόμηση ενέργειας και υιοθετώντας πράσινες πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον, η ERGOPLUS διαφοροποιείται από τον μέχρι σήμερα «εργολαβικό» τρόπο σκέψης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις λεπτομέρειες της κατασκευής, που αποτελούν τη βασική φιλοσοφία μας στο οικοδομικό έργο.

40 SUPERMARKETS
22 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
6,000 ΤΜ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ
Scroll To Top