Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων

Στόχος της ERGOPLUS, σε ό,τι αφορά στον τομέα της αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, να δημιουργεί χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες των πελατών της, χώρους υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας με υψηλά επίπεδα θερμικής άνεσης, χώρους που θα χαρακτηρίζονται από αισθητική και λειτουργική αρτιότητα. Ακολουθώντας την τάση των τελευταίων ετών για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, νέοι όροι στην αναβάθμιση των κτιρίων όπως φυτεμένα δώματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, λαμπτήρες led, λέβητες συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας, διαχείριση απορριμμάτων κατεδάφισης, ενεργειακοί υαλοπίνακες solar control, κλπ. αποτελούν μέρος των προτεινόμενων λύσεων.

Η εφαρμογή των παραπάνω επιτυγχάνεται στα ακόλουθα έξι βήματα:

  • Ακούμε, συζητάμε, φωτογραφίζουμε
  • Ελέγχουμε σχέδια, φτιάχνουμε χρονοδιάγραμμα, κοστολογούμε
  • Υπογράφουμε ιδιωτικό συμφωνητικό, εκδίδεται άδεια δόμησης, ασφαλίζουμε το έργο
  • Υλοποιούμε το έργο
  • Παραδίδουμε φωτογραφικό αρχείο, πιστοποιητικά υλικών και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
  • Έξι μήνες μετά την περάτωση του έργου βεβαιώνουμε ότι όλα λειτουργούν καλώς.
40 SUPERMARKETS
22 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
6,000 ΤΜ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ
Scroll To Top